ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  • Νομοθεσία IKTEO              (http://www.yme.gr/?tid=150&aid=0)
  • ΕΣΥΔ Α.Ε.                          (http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/index.jsp)
  • Εξοπλισμός ΙΚΤΕΟ             (http://www.maha.de/default.htm)
  • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (http://www.kteo-gr.gr/)