ΕΚΟΥΣΙΟΣ

Ο Εκούσιος τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν επιθυμίας του πελάτη σε όλα τα σημεία του οχήματος ή σε μεμονωμένα σημεία, με την προϋπόθεση ότι το όχημα έχει περάσει από αρχικό ή περιοδικό έλεγχο εμπρόθεσμα.

Ο πελάτης έχει επομένως την δυνατότητα να ελέγχει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση ενός οχήματος, κάτι που κρίνεται απαραίτητο πριν από ένα μεγάλο ταξίδι, μετά από μια επισκευή, ή κατά την αγορά ενός μεταχειρισμένου οχήματος.