ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ

Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται:

  • κάθε δυο (2) χρόνια μετά τον αρχικό έλεγχο για τα επιβατικά ΙΧ και φορτηγά έως 3,5 τόνους μικτού βάρους.
  • κάθε χρόνο για ΕΔΧ-ΤΑΧΙ, εκπαιδευτικά οχήματα και ασθενοφόρα.