ΑΡΧΙΚΟΣ

Ο Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος πραγματοποιείται:

  • τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στα καινούρια επιβατικά ΙΧ και φορτηγά έως 3,5 τόνους μικτού βάρους.
  • ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στα καινούρια ΕΔΧ. -ΤΑΧΙ.
  • Αμέσως μετά την έκδοση της αδείας κυκλοφορίας και την τοποθέτηση βοηθητικών πεντάλ συνοδηγού προκειμένου να τεκμηριωθεί η καταλληλότητά του οχήματος ως εκπαιδευτικό.