ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ

Ο Έλεγχος ΚΤΕΟ για δίκυκλα ξεκινάει την εφαρμογή του στη Λέσβο από τις 1/1/2012, βάσει του προγράμματος πρόσκλησης ελέγχου δικύκλων που έχει δημοσιευθεί από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η εταιρεία μας στη συνέχεια της προσπάθειάς της για την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον έλεγχο οχημάτων στη Λέσβο σας ενημερώνει ότι λειτουργεί στις εγκαταστάσεις μας στην Παγανή Μυτιλήνης μία πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή ελέγχου δικύκλων. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά στα δίκυκλα άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Μοτοσικλέτες ταξινομημένες σε άλλους νομούς της χώρας και έχουν έδρα τους τη συγκοινωνιακή περιοχή της Λέσβου υποχρεούνται να περάσουν έλεγχο στη Λέσβο ανάλογα με το λήγοντα αριθμό της πινακίδας τους.

Παρακάτω βρίσκεται αναρτημένος ο πίνακας πρόσκλησης δικύκλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου. Για πληροφορίες και ραντεβού παρακαλούμε καλέστε στο 22510-54600.

Πίνακας Πρόσκλησης από 1/1/2012

 

tr>

tr>

tr>

tr>

tr>

tr>

tr>

tr>

tr>

tr>

tr>

tr>

tr>

tr>

tr>

tr>

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΚΤ-001 έως ΚΤ-800

Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους νομούς της χώρας και έχουν έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή της Λέσβου και ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε μηδέν (0)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΑΝ-001 έως ΑΝ-800
Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους νομούς της χώρας και έχουν έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή της Λέσβου και ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε ένα (1)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΑΝ-501 έως ΑΝ-999
Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους νομούς της χώρας και έχουν έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή της Λέσβου και ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε δύο (2)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

15-01-2012 ΕΩΣ 15-02-2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΥΑ-001 έως ΜΥΑ-999
Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους νομούς της χώρας και έχουν έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή της Λέσβου και ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε τρία (3)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΥΒ-001 έως ΜΥΒ-999
Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους νομούς της χώρας και έχουν έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή της Λέσβου και ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε τέσσερα (4)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΜΑΙΟΣ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΥΕ-001 έως ΜΥΕ-999
Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους νομούς της χώρας και έχουν έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή της Λέσβου και ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε πέντε (5)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΥΖ-001 έως ΜΥΖ-999
Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους νομούς της χώρας και έχουν έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή της Λέσβου και ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε έξι (6)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΥΗ-001 έως ΜΥΗ-999
Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους νομούς της χώρας και έχουν έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή της Λέσβου και ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε επτά (7)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΥΚ-001 έως ΜΥΚ-999
Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους νομούς της χώρας και έχουν έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή της Λέσβου και ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε οκτώ (8)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΥΜ-001 έως ΜΥΜ-999
Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους νομούς της χώρας και έχουν έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή της Λέσβου και ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε εννέα (9)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΥΝ-001 έως ΜΥΝ-999

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΥΡ-001 έως ΜΥΡ-999

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΥΤ-001 έως ΜΥΤ-999

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΥΧ-001 έως ΜΥΧ-999

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΥΙ-001 έως ΜΥΙ-999

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΥO-001 έως ΜΥO-999

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΥΥ-001 έως ΜΥΥ-999

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΜΑΪΟΣ 2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΤΑ-001 έως ΜΤΑ-999

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΤΒ-001 έως ΜΤΒ-999

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΕΖΜ-501 έως ΕΖΜ-600
ΜΤΕ-001 έως ΜΤΕ-707

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΜΤΕ-708 έως ΜΤΕ-845

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Οι δίκυκλες μοοσυκλέτες που ταξινομήθηκαν μετά την 01-09-2009 υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο, σε τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.